Group Photography

Lu Group 2022
(Front) Hashini Eheliyagoda, Dedunu Senarathne, Lorena Alvarez; (Back) H. Peter Lu, Lalita Shahu, Udhari Deshapriya (2022)
Lu Group 2016
(Front) Yufan He, Meiling Wu, Nibedita Pal, Achut Silwal, H. Peter Lu; (Back) Rajeev Yadav, Bharat Dhital, Zijiang Wang, Susovan Chowdhury, Vishal Rao (2016)
Lu Group 2015
(Front) Meiling Wu, Nibedita Pal, Yufan He; (Middle) Jin Cao, Bharat Dhital, Achut Silwal, H. Peter Lu; (Back) Rajeev Yadav, Vishal Rao, Zijian Wang, Dibyendu Sasmal, Qing Guo (2015)
Lu Group 2013
(Front) Qing Guo, Dayana Muizzi, Yufan He, Min Gu; (Middle) Zijian Wang, Jin Cao, Desheng Zheng, Papatya Sevinc, Maolin Lu; (Back) Xiaonan Han, H. Peter Lu, Dibyendu Sasmal, Bharat Dhital (2013)
Lu Group 2011
(Front) H. Peter Lu, Qing Guo, Jason Gong, Tosin Owoseni, Yuanmin Wang, Maolin Lu, Yufan He; (Back) Zijian Wang, Jin Cao, Shihai Lv, Suneth Rajapaksha, Desheng Zheng, Lora Kaldaras, Papatya Sevinc, Qian Wang (2011)
Lu Group 2010
Front) H. Peter Lu, Yufan He, Maolin Lu, Lora Kaldaras, Yuanmin Wang, Yin Liu; (Back) Suneth Rajapaksha, Jin Cao, Desheng Zheng, Papatya Sevinc, Qing Guo (2010)
Lu Group 2009
(Front) H. Peter Lu, Yuanmin Wang, Lijun Guo, Yufan He; (Back) Suneth Rajapaksha, Jin Cao, Papatya Sevinc, Bohdan Schatschneider (2009)
Lu Group 2008
(Front) H. Peter Lu, Yuanmin Wang, Lijun Guo, Yufan He; (Back) Suneth Rajapaksha, Jin Cao, Papatya Sevinc, Bohdan Schatschneider (2009)
Lu Group 2007
(Front) Gosh, He, Lu, Wei, Wang; (Back) Rajapaksha, Das, Mukherjee, Sisco (2007)
Lu Group 2006
S. Ghosh, H. P. Lu, Y. He, S. Mukherjee, S. Das, Y. Wang (2006)
Peter Lu Lab 2006
H. Peter Lu (July 2006)
Lu Group 2004
T. Zhang, R. Liu, H. P. Lu, D. Pan, D. Hu (2004)
Lu Group 2003
Peter Lu, V. Biju, M. Micic, D. Hu, S. Tan (2003)
Lu Group 2000
L. Zhu, Gary Holtom, Peter Lu, Y. Chen, Galya Orr (2000)

Updated: 08/24/2022 11:25AM